RỦI RO – MẤT DỮ LIỆU ?


DỊCH VỤ – CLOUD BACKUP

Cloud Backup là dịch vụ Viettel IDC xây dựng trên nền tảng công nghệ Cloud Storage. Tự động sao lưu theo lịch đã lập, không cần login để chạy thủ công, tự động gửi thông báo khi có lỗi và/hoặc khi backup thành công, tự động kiểm tra tính sẵn sàng của dữ liệu.

Mở rộng dễ dàng

Mở rộng không giới hạn dung lượng lưu trữ đơn giản, dễ dàng, không gián đoạn dịch vụ.

Tốc độ vượt trội

Không giới hạn tốc độ khi sao lưu, khôi phục dữ liệu, giảm tối đa thời gian giản đoạn dịch vụ.

Tối ưu chi phí

Không tốn chi phí đầu tư ban đầu, không chi phí vận hành, không rủi ro công nghệ.

TÍNH NĂNG

Sao lưu mọi dữ liệu

Sao lưu được tất cả các loại dữ liệu: file, database, hệ điều hành, máy ảo...

Tự động lập lịch

Tự động sao lưu theo giờ, ngày, tuần, tháng, năm. Lập lịch xoay vòng, thiết lập sao lưu vào giờ cố định...

Tự động thông báo

Gửi email thông báo tới quản trị viên khi sao lưu thành công, thất bại.

Lưu trữ phiên bản

Lưu giữ không giới hạn số phiên bản của dữ liệu, an toàn ngay cả khi dữ liệu bị hỏng.

Dự phòng dữ liệu

Hệ thống lưu trữ Cloud Storage có mặt ở 3 miền Bắc Trung Nam, dự phòng dữ liệu bằng cơ chế Erasure Coding hiện đại nhất.

Mã hóa dữ liệu

Dữ liệu được mã hóa bằng các chuẩn mã hóa mới nhất (AES 256, DES 64, RC2 128, 3DES 168) đảm bảo an toàn bảo mật thông tin.

BẢNG GIÁ

File Backup

250.000 vnđ/ tháng
Windows, Linux, MAC
File backup
Image based backup
MS SQL server backup
MS exchange backup
Hyper-V, VMware system
100 GB
Backup 01 server
MUA THÊM:
1.800 vnđ/GB/tháng
70.000 vnđ/backup server

Server Backup

960.000 vnđ/ tháng
Windows
File backup
Image based backup
MS SQL server backup
MS exchange backup
Hyper-V, VMware system
500 GB
Backup 01 server
MUA THÊM:
1.800 vnđ/GB/tháng
140.000 vnđ/backup server

Database Backup

800.000 vnđ/ tháng
Windows
File backup
Image based backup
MS SQL server backup
MS exchange backup
Hyper-V, VMware system
300 GB
Backup 01 server
MUA THÊM:
1.800 vnđ/GB/tháng
260.000 vnđ/backup server

VM backup

960.000 vnđ/ tháng
Windows
File backup
Image based backup
MS SQL server backup
MS exchange backup
Hyper-V, VMware system
500 GB
Backup 02 Socket CPU trên host
MUA THÊM:
1.800 vnđ/GB/tháng
120.000 vnđ/socket CPU backup

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bạn chưa có tài khoản, hay chưa biết đặt lịch?...

Tài liệu hướng dẫn File Backup

Windows | Linux | Mac


Tài liệu hướng dẫn Server Backup

Download


Tài liệu hướng dẫn Database Backup

Download


Tài liệu hướng dẫn VM Backup

Download


Copyright © 2016 Viettel IDC. Design by VAS Center.